Köp orlistat 120 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp orlistat 120 mg

Xenical® 120 mg är ett receptbelagt läkemedel för viktnedgång hos patienter med övervikt och fetma. Den aktiva ingrediensen, orlistat, påverkar hur kroppen absorberar fett genom matsmältningen.

Du kan köpa Xenical smidigt online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Om Xenical anses vara rätt behandling för dig skickas läkemedlet till dig med expressleverans från ett av våra registrerade partnerapotek.

Xenical (orlistat) ett läkemedel mot fetma och övervikt

Xenical tabletter är ett receptbelagt läkemedel vid övervikt och fetma. Den verksamma ingrediensen i Xenical heter orlistat och har i kliniska prövningar visat sig kunna ge goda resultat. Xenical kan förskrivas till patienter med ett BMI på mellan 28-30 med samtidiga riskfaktorer eller till patienter med ett BMI på 30 eller högre. Xenical tillverkas av läkemedelsföretaget Cheplapharm, efter att de köpt upp Roche, som tidigare tillverkade produkten.

Köp Xenical 120 mg online

  1. Etablerat medicin för viktnedgång
  2. Blockerar omkring en tredjedel av fettupptaget
  3. Bevisat effektivt viktminskningsmedel

Är Xenical receptfritt?

Det går inte att köpa Xenical utan recept. För att få ett recept på Xenical ska man först genomgå en konsultation med en läkare. Under konsultationen kommer läkaren att diskutera dina livsstilsvanor och ställa frågor om din kosthållning och motion. Det kommer alltid i första hand rekommenderas att du försöker med positiva livsstilsförändringar, såsom att börja motionera regelbundet och äta en mer hälsosam, mångsidig kost. Men i fall där en person inte har lyckats att gå ner i vikt genom förändrade livsvanor kan en läkare förskriva ett receptbelagt läkemedel för viktnedgång. Xenical ges ut som ett komplement i ett större viktminskningsprogram, där även motion och nyttig, mångsidig kost ingår.

Hur fungerar Xenical?

Den verksamma ingrediensen i Xenical heter orlistat och finns även i det generiska läkemedlet Orlistat och det receptfria läkemedlet Alli. Xenical är godkänt för vuxna patienter över 18 år som har ett BMI på över 30 eller vuxna patienter med ett BMI mellan 28-30 med andra, samtidiga riskfaktorer. Läkemedlet ska tas i kombination med en kalorisnål kost och rikligt med motion och ska bara användas av patienter som inte minskat tillräckligt mycket i vikt med hjälp av förbättrad kost och motion.

Xenical ska tas tillsammans med dagens tre huvudmåltider (frukost, lunch och middag) och fungerar enbart om patienten äter en balanserad, kalorireducerad kost rik på frukt och grönsaker, där omkring en tredjedel av kalorierna kommer från fett.

Xenical utför sin verkan i mag-tarmkanalen och påverkar den enzymatiska processen som absorberar fett i samband med att du äter en måltid. Särskilda enzymer, så kallade lipaser, spjälkar det fett vi får i oss genom maten så att det enklare kan tas upp av kroppen. Xenical hämmar aktiviteten av dessa enzymer så att fettupptaget blockeras och att fettet istället lämnar kroppen genom avföringen. Mindre mängd absorberat fett påverkar även energiintaget, vilket gör att användaren går ner i vikt.

Gå ner ett och ett halvt kilo i veckan med Xenical

När Xenical tas på rätt sätt ger läkemedlet ett resultat på omkring ett halvt till ett kilos viktnedgång i veckan. Du kan läsa mer om resultat och kliniska studier om Xenical här. Följ alltid läkarens rekommendationer när du tar Xenical och ta aldrig Xenical tillsammans med något annat viktminskningsmedel då detta kan innebära allvarliga risker för din hälsa.

Övervikt är ett vanligt problem i Sverige

Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem i Sverige såväl som i hela västvärlden. Folkhälsomyndigheten uppskattar att över hälften av vuxna svenskar idag är överviktiga eller feta. Dock fortsätter övervikt och fetma att öka i de flesta grupper som man studerat, däribland skolbarn och gravida.

Varför är övervikt farligt?

Dessvärre medför övervikt en ökad risk för ohälsa. Hos gravida kvinnor innebär övervikt inte bara en risk för deras egen hälsa men kan även ha en negativ inverkan på barnet, samt ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning.

Andra hälsorisker förknippade med övervikt är flera till antalet, bland annat:

Det är viktigt att söka vård för sin övervikt. Om man själv inte lyckats gå ner i vikt kan man vända sig till primärvården och träffa en läkare eller be om att få bli remitterad till en dietist. Vad som allra oftast kommer att tas upp först är kost och livsstil. Dålig kosthållning och en stillasittande livsstil med alltför lite motion är två av de största bidragande faktorerna till övervikt. Om ändrade vanor inte hjälper för att gå ner i vikt finns det ytterligare hjälp att få.

Få ditt recept på Xenical

För att kunna köpa Xenical online hos Treated.com behöver du antingen ha ett BMI på över 30, eller ett BMI på mellan 28 och 30 med samtidiga riskfaktorer (som t.ex. diabetes eller högt blodtryck). Klicka på “Beställ nu” och fyll i det medicinska frågeformulär som våra legitimerade läkare har skapat. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är lämplig, säker och ändamålsenlig skrivs ett elektroniskt recept (e-recept) ut åt dig, därefter skickas läkemedlet hem till dig.

 

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp orlistat 120 mg

Vad är Xenical och hur används det?

Xenical är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på överviktshantering i närvaro av andra riskfaktorer eller sjukdomar som högt blodtryck, diabetes mellitus eller hyperlipidemi. Xenical kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.

Xenical är ett gastrointestinalt medel.

Det är inte känt om Xenical är säkert och effektivt för barn yngre än 12 år.

Vilka är de möjliga biverkningarna av Xenical?

svåra magsmärtor,
svår smärta i nedre delen av ryggen,
blod i urinen,
smärtsam eller svår urinering,
lite eller ingen urinering,
svullnad i dina fötter eller vrister,
känner mig trött,
andnöd,
illamående,
ont i övre magen,
klåda,
aptitlöshet,
mörkfärgad urin,
lerfärgade pallar, och
gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot)
Få medicinsk hjälp omedelbart om du har något av symtomen som anges ovan.

De vanligaste biverkningarna av Xenical inkluderar:

fet eller fet avföring,
oljiga fläckar i dina underkläder,
orange eller brunfärgad olja i din avföring,
gas eller oljiga utsläpp,
lös avföring,
akut behov av att gå på toaletten,
oförmåga att kontrollera tarmrörelser,
ökat antal tarmrörelser,
magont,
illamående, och
rektal smärta

Tala om för läkaren om du har någon biverkning som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga biverkningar av Xenical. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

BESKRIVNING
XENICAL (orlistat) är en gastrointestinal lipasinhibitor för fetmahantering som verkar genom att hämma absorptionen av dietfetter.

Orlistat är (S)-2-formylamino-4-metyl-pentansyra (S)-1-[[(2S, 3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]metyl]-dodecylester. Dess empiriska formel är C29H53NO5, och dess molekylvikt är 495,7. Det är en enda diastereomer molekyl som innehåller fyra kirala centra, med en negativ optisk rotation i etanol vid 529 nm. Strukturen är:

 

XENICAL (orlistat) Structural Formula Illustration

Orlistat är ett vitt till benvitt kristallint pulver. Orlistat är praktiskt taget olösligt i vatten, fritt lösligt i kloroform och mycket lösligt i metanol och etanol. Orlistat har inget pK inom det fysiologiska pH-intervallet.

XENICAL finns tillgängligt för oral administrering som en turkos hård gelatinkapsel. Kapseln är präglad med svart. Varje kapsel innehåller en pelletsformulering bestående av 120 mg av den aktiva ingrediensen, orlistat, samt de inaktiva ingredienserna mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, natriumlaurylsulfat, povidon och talk. Kapselskalet innehåller gelatin, titandioxid och FD&C Blue No. 2 med svart tryckfärg som innehåller shellack av farmaceutisk kvalitet, propylenglykol, stark ammoniumlösning, kaliumhydroxid och svart järnoxid.

INDIKATIONER
XENICAL är indicerat för fetmahantering inklusive viktminskning och viktupprätthållande när det används i kombination med en diet med reducerad kaloriinnehåll. XENICAL är också indicerat för att minska risken för viktuppgång efter tidigare viktminskning. XENICAL är indicerat för överviktiga patienter med ett initialt body mass index (BMI) ≥ 30 kg/m² eller ≥ 27 kg/m² i närvaro av andra riskfaktorer (t.ex. hypertoni, diabetes, dyslipidemi).

Tabell 1 illustrerar body mass index (BMI) enligt en mängd olika vikter och höjder. BMI beräknas genom att dividera vikten i kilogram med höjden i meter i kvadrat. Till exempel skulle en person som väger 180 lbs och är 5-5” ha ett BMI på 30.

Tabell 1 Body Mass Index (BMI), kg/m²*

WEIGHT (lb)
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
Height (ft/in) 4’10” 25 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 57 59 61 63 65 67
4’11” 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
5’0” 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
5’1” 23 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61
5’2” 22 24 26 27 29 31 33 35 37 38 40 42 44 46 48 49 51 53 55 57 59
5’3” 21 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 44 46 48 50 51 53 55 57
5’4” 21 22 24 26 28 29 31 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 50 52 53 55
5’5” 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 42 43 45 47 48 50 52 53
5’6” 19 21 23 24 26 27 29 31 32 34 36 37 39 40 42 44 45 47 49 50 52
5’7” 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 35 36 38 39 41 42 44 46 47 49 50
5’8” 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49
5’9” 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 38 40 41 43 44 46 47
5’10” 17 19 20 22 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 37 39 40 42 43 45 46
5’11” 17 18 20 21 22 24 25 27 28 29 31 32 34 35 36 38 39 41 42 43 45
6’0” 16 18 19 20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 41 42 43
6’1” 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42
6’2” 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 39 40 41
*Konverteringsfaktorer:
Vikt i lbs · 2,2 = vikt i kilogram (kg)
Höjd i tum — 0,0254 = höjd i meter (m)
1 fot = 12 tum

HUR LEVERERAS
Doseringsformer och styrkor
XENICAL 120 mg turkosa kapslar präglade med ROCHE och XENICAL 120 i svart bläck.

XENICAL är en turkos, hård gelatinkapsel som innehåller pellets av pulver.

XENICAL 120 mg kapslar: Turkos, tvådelad, nr 1 ogenomskinlig hårdgelatinkapsel präglad med ROCHE och XENICAL 120 i svart bläck – flaska med 90 (NDC 0004-0257-52).

Förvaring Och Hantering
Förvara vid 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15° till 30°C (59° till 86°F) [se USP-kontrollerad rumstemperatur]. Förvara flaskan väl tillsluten.

XENICAL ska inte användas efter det angivna utgångsdatumet.

 

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Rekommenderad dosering
Den rekommenderade dosen av XENICAL är en 120 mg kapsel tre gånger om dagen med varje huvudmåltid som innehåller fett (under eller upp till 1 timme efter måltiden).

Patienten bör äta en näringsmässigt balanserad, kalorifattig diet som innehåller cirka 30 % av kalorierna från fett. Det dagliga intaget av fett, kolhydrater och protein bör fördelas på tre huvudmåltider. Om en måltid ibland missas eller inte innehåller något fett, kan dosen av XENICAL utelämnas.

Eftersom XENICAL har visat sig minska absorptionen av vissa fettlösliga vitaminer och betakaroten, bör patienter rådas att ta ett multivitamin som innehåller fettlösliga vitaminer för att säkerställa adekvat näring [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]. Vitamintillskottet ska tas minst 2 timmar före eller efter administrering av XENICAL, till exempel vid sänggåendet.

För patienter som får både XENICAL- och ciklosporinbehandling, administrera ciklosporin 3 timmar efter XENICAL.

För patienter som får både XENICAL- och levotyroxinbehandling, administrera levotyroxin och XENICAL med minst 4 timmars mellanrum. Patienter som behandlas samtidigt med XENICAL och levotyroxin bör övervakas med avseende på förändringar i sköldkörtelfunktionen.

Doser över 120 mg tre gånger om dagen har inte visat sig ge ytterligare fördelar.

Baserat på mätningar av fekalt fett, ses effekten av XENICAL så snart som 24 till 48 timmar efter dosering. Efter avbrytande av behandlingen återgår fekal fetthalt vanligtvis till nivåerna före behandlingen inom 48 till 72 timmar.

BIEFFEKTER
Kliniska tester
Eftersom kliniska prövningar utförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i kliniska prövningar av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i kliniska prövningar av ett annat läkemedel och återspeglar kanske inte frekvensen som observerats hos patienter.

Vanligt observerade (baserat på data från första och andra året)
Gastrointestinala (GI) symtom var de vanligast observerade behandlingsuppkomna biverkningarna i samband med användningen av XENICAL i de sju dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska prövningarna och är främst en manifestation av verkningsmekanismen. (Vanligt observerat definieras som en incidens på ≥ 5 % och en incidens i XENICAL 120 mg-gruppen som är minst dubbelt så stor som för placebo.)

VARNINGAR
Ingår som en del av avsnittet FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Läkemedelsinteraktioner och minskad vitaminabsorption
XENICAL kan interagera med samtidiga läkemedel inklusive ciklosporin, levotyroxin, warfarin, amiodaron, antiepileptika och antiretrovirala läkemedel [se LÄKEMEDELSINTERAKTIONER].

Data från en interaktionsstudie av XENICAL och ciklosporin indikerar en minskning av plasmanivåerna av ciklosporin när XENICAL administrerades samtidigt med ciklosporin. Därför ska XENICAL och ciklosporin inte administreras samtidigt. För att minska risken för en läkemedelsinteraktion bör ciklosporin tas minst 3 timmar före eller efter XENICAL hos patienter som tar båda läkemedlen. Dessutom, hos de patienter vars ciklosporinnivåer mäts, bör tätare övervakning övervägas.

Patienter bör starkt uppmuntras att ta ett multivitamintillskott som innehåller fettlösliga vitaminer för att säkerställa tillräcklig näring eftersom XENICAL har visat sig minska absorptionen av vissa fettlösliga vitaminer och betakaroten [se DOSERING OCH ADMINISTRERING samt BIVERKNINGAR]. Dessutom kan nivåerna av vitamin D och betakaroten vara låga hos överviktiga patienter jämfört med personer som inte är överviktiga. Tillägget ska tas en gång om dagen minst 2 timmar före eller efter administrering av XENICAL, till exempel vid sänggåendet.

Viktminskning kan påverka glykemisk kontroll hos patienter med diabetes mellitus. En minskning av dosen av oralt hypoglykemiskt läkemedel (t.ex. sulfonylureider) eller insulin kan krävas hos vissa patienter [se Kliniska studier].

Leverskada
Det har förekommit sällsynta rapporter efter marknadsföringen av allvarlig leverskada med hepatocellulär nekros eller akut leversvikt hos patienter som behandlats med XENICAL, med några av dessa fall som resulterat i levertransplantation eller död. Patienter ska instrueras att rapportera alla symtom på leverdysfunktion (anorexi, klåda, gulsot, mörk urin, ljus avföring eller smärta i den övre högra kvadranten) medan de tar XENICAL. När dessa symtom uppträder ska XENICAL och andra misstänkta läkemedel omedelbart avbrytas och leverfunktionstester och ALAT- och ASAT-nivåer erhållas.

Ökning av urinoxalat
Vissa patienter kan utveckla ökade nivåer av urinoxalat efter behandling med XENICAL. Fall av oxalatnefrolitiasis och oxalatnefropati med njursvikt har rapporterats. Övervaka njurfunktionen när XENICAL förskrivs till patienter med risk för nedsatt njurfunktion och använd med försiktighet till personer med tidigare hyperoxaluri eller kalciumoxalatnefrolitiasis.

Kolelithiasis
Betydande viktminskning kan öka risken för kolelitiasis. I en klinisk prövning av XENICAL för förebyggande av typ 2-diabetes var frekvensen av kolelithiasis som biverkning 2,9 % (47/1649) för patienter randomiserade till XENICAL och 1,8 % (30/1655) för patienter randomiserade till placebo.

Diverse
Organiska orsaker till fetma (t.ex. hypotyreos) bör uteslutas innan XENICAL förskrivs.

Patienter bör rådas att följa kostråden [se DOSERING OCH ADMINISTRERING]. Gastrointestinala händelser [se BIVERKNINGAR] kan öka när XENICAL tas med en diet med hög fetthalt (> 30 % totala dagliga kalorier från fett). Det dagliga intaget av fett bör fördelas på tre huvudmåltider. Om XENICAL tas tillsammans med en måltid med mycket fett, ökar risken för gastrointestinala effekter.

Information om patientrådgivning
Se FDA-godkänd patientmärkning (PATIENTINFORMATION)

Patienter ska inte ta XENICAL om de är gravida, har kroniskt malabsorptionssyndrom, kolestas eller överkänslighet mot XENICAL eller mot någon komponent i denna produkt [se KONTRAINDIKATIONER].

Samtidig medicinering
Patienter bör tillfrågas om de tar ciklosporin, betakaroten eller vitamin E-tillskott, levotyroxin, warfarin, antiepileptika, amiodaron eller antiretrovirala läkemedel på grund av potentiella interaktioner [se LÄKEMEDELSINTERAKTIONER].

Vanligt observerade biverkningar
Patienterna bör informeras om de vanligaste biverkningarna som är förknippade med användningen av XENICAL som inkluderar oljiga fläckar, flatus med flytningar, brådskande avföring, fet/fet avföring, oljig evakuering, ökad avföring, fekal inkontinens [se BIVERKNINGAR].

Potentiella risker och fördelar
Patienter bör informeras om potentiella risker som inkluderar minskad absorption av fettlösliga vitaminer och potentiell leverskada, ökningar av urinoxalat och kolelitiasis [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]. Behandling med XENICAL kan resultera i viktminskning och förbättring av fetmarelaterade riskfaktorer på grund av viktminskning [se Kliniska studier].

Doseringsinstruktioner
Patienter bör rådas att ta XENICAL enligt anvisningarna i samband med måltid eller upp till en timme efter måltid. Patienter bör också rådas att ta multivitamintillskott minst två timmar före eller efter administrering av XENICAL, eller vid sänggåendet [se DOSERING OCH ADMINISTRERING].

Icke-klinisk toxikologi
Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Karcinogenicitetsstudier på råttor och möss visade ingen karcinogen potential för orlistat vid doser upp till 1000 mg/kg/dag respektive 1500 mg/kg/dag. För möss och råttor är dessa doser 38 och 46 gånger den dagliga humandosen beräknad på en yta under koncentration kontra tidkurva för totalt läkemedelsrelaterat material.

Orlistat hade ingen detekterbar mutagen eller genotoxisk aktivitet som bestämts av Ames-testet, en framåtmutationsanalys för däggdjur (V79/HPRT), en klastogenesanalys in vitro i perifera humana lymfocyter, en oplanerad DNA-syntesanalys (UDS) i råtthepatocyter i kultur, och ett in vivo musmikronkärntest.

När orlistat gavs till råttor i en dos på 400 mg/kg/dag i en fertilitets- och reproduktionsstudie hade orlistat inga observerbara biverkningar. Denna dos är 12 gånger den dagliga humandosen beräknad på kroppsyta (mg/m²).

Användning i specifika populationer
Graviditet
Graviditetskategori X
XENICAL är kontraindicerat under graviditet, eftersom viktminskning inte ger någon potentiell fördel för en gravid kvinna och kan leda till fosterskador. En minsta viktökning, och ingen viktminskning, rekommenderas för närvarande för alla gravida kvinnor, inklusive de som redan är överviktiga eller feta, på grund av den obligatoriska viktökningen som sker i moderns vävnader under graviditeten. Ingen embryotoxicitet eller teratogenicitet sågs hos djur som fick orlistat i doser mycket högre än den rekommenderade humana dosen. Om detta läkemedel används under graviditeten, eller om patienten blir gravid medan han tar detta läkemedel, bör patienten informeras om den potentiella risken med modern viktminskning för fostret.

Djurdata
Reproduktionsstudier utfördes på råttor och kaniner i doser upp till 800 mg/kg/dag. Ingen av studierna visade embryotoxicitet eller teratogenicitet. Denna dos är 23 och 47 gånger den dagliga humandosen beräknad på kroppsyta (mg/m²) för råttor respektive kaniner.

Ammande mödrar
Det är inte känt om XENICAL finns i modersmjölk. Försiktighet bör iakttas när XENICAL ges till en ammande kvinna.

Pediatrisk användning
Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter under 12 år har inte fastställts.

 

Säkerheten och effekten av XENICAL har utvärderats hos överviktiga ungdomar i åldern 12 till 16 år. Användning av XENICAL i denna åldersgrupp stöds av bevis från adekvata och välkontrollerade studier av XENICAL på vuxna med ytterligare data från en 54-veckors effekt- och säkerhetsstudie och en 21-dagars mineralbalansstudie på överviktiga ungdomar i åldern 12 till 16 år. år. Patienter som behandlades med XENICAL i den 54 veckor långa effekt- och säkerhetsstudien (64,8 % kvinnor, 75 % kaukasier, 18,8 % svarta och 6,3 % övriga) hade en genomsnittlig minskning av BMI på 0,55 kg/m² jämfört med en genomsnittlig ökning på 0,31 kg /m² hos placebobehandlade patienter (p=0,001). I båda ungdomsstudierna liknade biverkningarna i allmänhet de som beskrivits hos vuxna och inkluderade fet/fet avföring, oljig fläckar och oljig evakuering. I en undergrupp av 152 XENICAL och 77 placebopatienter från den 54 veckor långa studien var förändringar i kroppssammansättning mätt med DEXA likartade i båda behandlingsgrupperna med undantag för fettmassan, som var signifikant reducerad hos patienter som behandlades med XENICAL jämfört med patienter som behandlades med placebo (-2,5 kg vs -0,6 kg, p=0,033). Eftersom XENICAL kan störa absorptionen av fettlösliga vitaminer, bör alla patienter ta ett dagligt multivitamin som innehåller vitaminerna A, D, E, K och betakaroten. Vitamintillskottet ska tas minst 2 timmar före eller efter XENICAL [se DOSERING OCH ADMINISTRERING, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER samt KLINISK FARMAKOLOGI].

KLINISK FARMAKOLOGI
Handlingsmekanism
Orlistat är en reversibel hämmare av gastrointestinala lipaser. Det utövar sin terapeutiska aktivitet i lumen i magsäcken och tunntarmen genom att bilda en kovalent bindning med den aktiva serinresten i mag- och pankreaslipaser. De inaktiverade enzymerna är således otillgängliga för att hydrolysera dietfett i form av triglycerider till absorberbara fria fettsyror och monoglycerider. Eftersom osmält triglycerider inte absorberas kan det resulterande kaloriunderskottet ha en positiv effekt på viktkontroll.

Farmakodynamik
Dos-respons relation
Dos-responssambandet för orlistat hos frivilliga försökspersoner visas i figur 1. Effekten är procentandelen av intaget fett som utsöndras, kallat fekal fettutsöndring i procent. Både individuella data (öppna cirklar) och kurvan förutspådd för populationen med modellen med maximal effekt (kontinuerlig linje) visas i figur 1.

Figur 1: Dos-respons-relation för Orlistat i mänskliga frivilliga

Dose-Response Relationship for Orlistat in Human Volunteers - Illustration

 

Vid den rekommenderade terapeutiska dosen på 120 mg tre gånger om dagen, hämmar orlistat fettabsorptionen med cirka 30 %.

Etanol påverkar inte orlistats effekt på att förhindra upptaget av fett.

Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,Köp orlistat 120 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp orlistat 120 mg

Köp orlistat 120 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart