Köp Lyrica 300 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Lyrica 300 mg

TILLGÄNGLIGT I LAGER

Används
Detta läkemedel används för att behandla smärta orsakad av nervskador på grund av diabetes, bältros (herpes zoster) infektion eller ryggmärgsskada. Detta läkemedel används också för att behandla smärta hos personer med fibromyalgi. Det används också tillsammans med andra mediciner för att behandla vissa typer av anfall (fokala anfall).

Hur du använder Lyrica
Läs Läkemedelsguiden och, om tillgänglig, patientinformationsbroschyren från din apotekspersonal innan du börjar använda pregabalin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor angående informationen, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen enligt din läkares anvisningar, vanligtvis 2 till 3 gånger om dagen med eller utan mat. Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd, njurfunktion och respons på behandlingen. Barns dosering är också baserad på vikt.

Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät noggrant dosen med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

För att minska risken för biverkningar (som yrsel och dåsighet), kan din läkare uppmana dig att börja med detta läkemedel med en låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tider varje dag. Detta läkemedel fungerar bäst när mängden medicin i kroppen hålls på en konstant nivå. Det är bäst att ta pregabalin med jämna mellanrum under dagen och natten.

Sluta inte ta denna medicin utan att rådfråga din läkare. Vissa tillstånd (som anfall) kan bli värre när detta läkemedel plötsligt stoppas. Du kan också uppleva symtom som sömnsvårigheter, illamående, huvudvärk och diarré. För att förhindra dessa symtom medan du slutar behandlingen med detta läkemedel kan din läkare minska din dos gradvis. Rapportera omedelbart alla nya eller förvärrade symtom.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt som ordinerats för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd varar eller förvärras.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Lyrica 300 mg

Om produkten
1. Vad Lyrica är och vad det används för
Lyrica tillhör en grupp läkemedel som används bl.a. för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta: Lyrica används för att behandla långvarig smärta orsakad av en nervskada. Ett antal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, strålande, stickande, skärande, krampande, värkande, stickande, domningar och myrkrypande. Perifer och central neuropatisk smärta kan också associeras med humörsvängningar, sömnstörningar, trötthet (trötthet), och kan ha en inverkan på fysisk och social funktion samt den övergripande livskvaliteten.

Epilepsi: Lyrica används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare kommer att ordinera Lyrica till dig för att behandla din epilepsi eftersom din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du bör ta Lyrica som ett komplement till din nuvarande behandling. Lyrica är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra antiepileptika.

Generaliserat ångestsyndrom: Lyrica används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen på generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ångest och oro som är svåra att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller känsla av att vara uppsvälld eller spänd, att du lätt blir trött, har koncentrationsproblem eller frånvaroperioder, känner dig irriterad, får muskelspänningar eller sömnstörningar. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagen.

Lyrica
25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg hårda kapslar pregabalin laktosmonohydrat
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de visar tecken på sjukdom som liknar din.

– Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel hittar du information om: 1. Vad Lyrica är och vad det används för2. Vad du behöver veta innan du använder Lyrica3. Hur du använder Lyrica4. Möjliga biverkningar5. Hur Lyrica ska förvaras6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Lyrica är och vad det används för
Lyrica tillhör en grupp läkemedel som används bl.a. för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neurotisk smärta: Lyrica används för att behandla långvarig smärta orsakad av en nervskada. Ett antal sjukdomar kan orsaka perifer neurotisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, strålande, stickande, skärande, krampande, värkande, stickande, domningar och myrkrypande. Perifer och central neurotisk smärta kan också associeras med humörsvängningar, sömnstörningar, trötthet (trötthet) och kan ha en inverkan på fysisk och social funktion samt den övergripande livskvaliteten.

Epilepsi: Lyrica används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare kommer att ordinera Lyrica till dig för att behandla din epilepsi eftersom din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du bör ta Lyrica som ett komplement till din nuvarande behandling. Lyrica är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra antiepileptika.

Generaliserat ångestsyndrom: Lyrica används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen på generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ångest och oro som är svåra att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller känsla av att vara uppsvälld eller spänd, att du lätt blir trött, har koncentrationsproblem eller frånvaroperioder, känner dig irriterad, får muskelspänningar eller sömnstörningar. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lyrica
Ta inte Lyrica
om du är allergisk mot pregabalin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Lyrica.

Vissa patienter som har behandlats med Lyrica har rapporterat symtom som tyder på allergiska reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg samt diffusa utslag. Om du upplever någon av dessa reaktioner, kontakta din läkare omedelbart.

Lyrica har associerats med yrsel och dåsighet, vilket kan öka förekomsten av fall hos äldre patienter. Du bör därför vara försiktig tills du är van vid de som medicinen kan ha.

Lyrica kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synnedsättning. Många av dessa biverkningar är övergående. Du bör omedelbart kontakta en läkare om du upplever någon förändring i din syn.

Vissa diabetespatienter som går upp i vikt under användning av pregabalin kan behöva en förändring av sin diabetesmedicinering.

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom dåsighet, eftersom patienter med ryggmärgsskada kan ta andra läkemedel för att behandla, till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har liknande biverkningar som pregabalin och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka när de tas tillsammans.

Det har rapporterats om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar Lyrica, dessa patienter har oftast varit äldre med hjärt-kärlsjukdom. Innan du tar detta läkemedel, berätta för din läkare om du har någon hjärtsjukdom.

Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar Lyrica. Om du upplever någon minskning av urinproduktionen under behandling med LYRICA, berätta för din läkare eftersom detta kan upphöra om du slutar ta läkemedlet.

Ett litet antal personer som behandlas med antiepileptika som Lyrica har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du någonsin får dessa tankar, kontakta din läkare omedelbart.

När Lyrica tas tillsammans med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning (som vissa typer av smärtstillande medel) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t.ex. förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt om du

1. Vad Lyrica är och vad det används för
Lyrica tillhör en grupp läkemedel som används bl.a. för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neurotisk smärta: Lyrica används för att behandla långvarig smärta orsakad av en nervskada. Ett antal sjukdomar kan orsaka perifer neurotisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, strålande, stickande, skärande, krampande, värkande, stickande, domningar och myrkrypande. Perifer och central neurotisk smärta kan också associeras med humörsvängningar, sömnstörningar, trötthet (trötthet) och kan ha en inverkan på fysisk och social funktion samt den övergripande livskvaliteten.

Epilepsi: Lyrica används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare kommer att ordinera Lyrica till dig för att behandla din epilepsi eftersom din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du bör ta Lyrica som ett komplement till din nuvarande behandling. Lyrica är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med andra antiepileptika.

Generaliserat ångestsyndrom: Lyrica används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen på generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ångest och oro som är svåra att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller känsla av att vara uppsvälld eller spänd, att du lätt blir trött, har koncentrationsproblem eller frånvaroperioder, känner dig irriterad, får muskelspänningar eller sömnstörningar. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagen.

Apotekets produkt
14629
Artikelnummer
016323
Kategori
Rx
Leveranssätt
Fri frakt – Apotek Hjärtat erbjuder alltid leveransalternativ med fri frakt.

Snabbt till brevlådan – om du beställer innan 15.00 skickar vi din beställning samma dag (gäller vardagar om produkterna finns i lager.)

Hemleverans till dörren * – till vissa områden erbjuder vi hemleverans till dörren redan samma dag. Du ser på kassasidan vilka leveransalternativ som finns för just ditt postnummer.
Vi erbjuder även hemleverans av nikotinprodukter med Best Transport.

* Specialdroger t.ex. läkemedel och kylvaror kan endast levereras för hämtning på apotek. Du får information om detta när du lägger din beställning.

Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,Köp Lyrica 300 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart