Köp Levitra 10 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Levitra 10 mg

Vad är Levitra (Vardenafil)?

Levitra är en snabbverkande PDE-5 hämmare som behandlar erektil dysfunktion. Läkemedlet tillverkas av läkemedelsbolaget Bayer, och den aktiva substansen vardenafil är mycket lik Viagras substans, sildenafil.

Läkemedlet säljs också som en generisk version, under namnet på dess aktiva ingrediens ‘Vardenafil’. Denna version är vanligtvis billigare i pris, men fungerar på samma sätt och lika effektivt som originalversionen.

Hur fungerar det?

Levitra verkar genom att blockera enzymer som motverkar erektion och hjälper musklerna i penis att slappna av. Därmed ökar blodflödet till penis, vilket bidrar till att uppnå en hård och stabil erektion. Vid sexuell stimulans ökar blodflödet och erektionen kan uppnås enkelt och utan stress.

Hur länge verkar levitra (Vardenafil)?

Som tillverkarna anger varar dess styrka i upp till 4-5 timmar. Detta betyder dock inte att du kommer att ha erektion i 4-5 timmar efter att du tagit behandlingen, endast när du är sexuellt stimulerad. En mängd olika individuella faktorer som ålder, kroppstyp, vikt, matvanor och hälsa avgör hur potent läkemedlet är och hur länge det kommer att hålla när du använder det.

Hur bra är Levitras effekt?

I en studie på vardenafil som pågick under 10 veckor, upplevde totalt 92 procent av de män som behandlades för erektil dysfunktion att deras erektila förmåga hade förbättrats genom att ta läkemedlet. I studien deltog 398 män som led av nedsatt erektil förmåga. Deltagarna fick en dos på 10mg vardenafil, och fick efter två och sex veckor välja mellan att fortsätta med samma dos eller justera den uppåt till 20mg eller neråt till 5mg.

I en annan studiea där vardenafils säkerhet och effektivitet prövades, rapporterade nästan fem och en halv gånger så många män som tog vardenafil om en ökad erektil funktion. 1020 män med nedsatt erektil funktion fick antingen 10 eller 20mg vardenafil i upp till 52 veckor. Efter ett år hade de män som tog 20mg vardenafil ökat sin erektila förmåga från i genomsnitt 16 procent till 86 procent (alltså 5,4 gånger). Motsvarande siffror för de patienter som gavs 10mg vardenafil var 82 procent (5,9 gånger mer än den ursprungliga siffran på 14 procent).

Vad är rätt dosering?

Levitra finns i tre olika doser, 5mg, 10mg och 20mg. Det rekommenderas förstagångsanvändare med god hälsa att använda Levitra 10mg. För personer med underliggande hälsoproblem eller de som är över 65, rekommenderas det att börja med 5mg. För dig som tidigare har använt behandlingen, men inte riktigt fått den effekt du önskat, kan du öka doseringen så länge din generella hälsa tillåter det. Den högsta doseringen som finns tillgänglig är 20mg.

Levitra 5mg

Den lägsta dosen är lämplig för personer som har underliggande hälsoproblem eller vill prova på en potensbehandling för första gången och känner sig tryggare med att börja med den lägsta doseringen. Denna behandling ger en något lägre effekt, men den har också en mildare biverkningsprofil. Följande personer bör överväga att börja med den lägsta dosen på 5mg:

 • Äldre män
 • Män med nedsatt lever eller njurfunktion
 • Män med hjärt- och kärlsjukdomar
 • Män med låga kaliumnivåer i blodet
 • Män som lider av blödningar, problem med blodflödet i hjärtat, eller fysiska men i penis

Levitra 10mg

Mellandosen är vad man anser vara normaldosering och skrivs i regel ut till män som inte tar andra mediciner som kan orsaka kontraindikationer eller har andra tillstånd som kan påverka behandlingens inverkan. Den här dosen kan sänkas eller höjas.

Levitra 20mg

Den högsta dosen skrivs oftast ut till män som inte upplever att de reagerar starkt nog på den rekommenderade doseringen.

Levitra bör tas med ett glas vatten 15-30 minuter innan samlag.

Vilka är möjliga biverkningar?

Tillverkaren av Levitra, Bayer, har i kliniska undersökningar testat produkten på fler än 3 750 män runt om i världen, och biverkningarna har visat sig vara milda när läkemedlet tagits i rekommenderad dos.

Vanliga biverkningar:
 • Huvudvärk
 • Förändrat blodtryck
 • Täppt eller rinnande näsa
 • Yrsel
 • Matsmältningsbesvär
 • Rodnad i ansiktet

Eventuella biverkningar kan upplevas av vissa personer, medan andra inte känner av några biverkningar alls. De flesta kan använda läkemedlet utan några bekymmer vilket är en av anledningarna till att framförallt män över 50 rekommenderas detta läkemedel.

Det är viktigt att man är uppmärksam på alla biverkningar eftersom de i vissa, om än sällsynta, fall kan leda till ytterligare komplikationer. Om biverkningarna orsakar obehag kan du alltid minska din dos av medicinen eller prova en annan behandling för erektil dysfunktion, som innehåller en annan aktiv ingrediens.

Finns det kontraindikationer?

Levitra kan tyvärr inte användas av alla män på grund av vissa riskfaktorer. Det är viktigt att du läser bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen och du bör läsa igenom informationen nedan innan du beställer Levitra.

Använd inte Levitra (Vardenafil) om:

 • Du är allergisk mot vardenafil eller något av de hjälpämnen som ingår i läkemedlet
 • Du använder mediciner som innehåller nitrater (exempelvis glyceroltrinitrat) eller kväveoxid-donatorer (exempelvis amylnitrit)
 • Du använder ritonavir eller indinavir (används för behandling av HIV)
 • Din ålder överstiger 75 år och du använder ketokonazol eller itrakonazol (preparat mot svamp)
 • Du har allvarliga lever- eller hjärtproblem
 • Du får njurdialys
 • Du på senare tid haft en hjärtinfarkt eller stroke
 • Du har eller har haft lågt blodtryck
 • Du har ärftliga ögonsjukdomar i släkten (exempelvis näthinneinflammation)
 • Du vid något tillfälle har haft en icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAINON)
 • Du använder riociguat (används vid behandling av högt blodtryck i lungorna)

Försiktighet bör också vidtas i dessa situationer:

 • Du har hjärtproblem, eftersom sex då kan vara riskfyllt
 • Du har hjärtarytmi eller en medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt EKG
 • Du har ett tillstånd som har en inverkan på penis form, till exempel vinkling, bindvävssjukdom i svällkropparna eller Peyronies sjukdom
 • Du har ett tillstånd som kan ge upphov till erektioner som inte avtar
 • Du har magsår
 • Du använder andra läkemedel mot erektil dysfunktion, exempelvis Viagra med Sildenafil
 • Du upplever en plötslig försämring eller förlust av synen

Eller om du använder dig av någon eller några av dessa läkemedel

 • Nitrater, kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit och läkemedel mot kärlkramp
 • Läkemedel som har en inverkan på hjärtrytmen, exempelvis kinidin, amiodaron, sotalol och prokainamid
 • Indinavir eller ritonavir (används mot HIV)
 • Ketokonazol eller itrakonazol (används mot svamp)
 • Klaritromycin eller erytromycin
 • Alfa-receptorblockerare (används mot godartad prostataförstoring och högt blodtryck)
 • Riociguat
 • Priligy (dapoxetin)

Vad är Levitras fördelar?

Den främsta anledningen till att män med potensproblem väljer detta läkemedel är Levitras snabba verkningstid. Man kan räkna med att det börjar verka redan efter 15-30 minuter efter man tagit en tablett.

Läkemedlet verkar i 5 timmar och det fungerar endast vid sexuell stimulans.

Behandlingen påverkas inte negativt vid intag av fet mat och alkohol, vilket är en av många fördelar som uppskattas av de personer som vill uppehålla ett spontant sexliv.

Levitra fungerar bra för diabetiker. I tester där män med diabetes prövade olika impotensbehandlingar gav Levitra bäst resultat.

Levitra tenderar att ha färre och mildare biverkningar jämfört med andra receptbelagda potensmedel såsom Viagra och Cialis.

Du kan använda Levitra i samband med alkohol, men vi rekommenderar att du dricker måttligt.

Hur kan jag köpa Levitra online?

Du kan snabbt och enkelt beställa Levitra online hos euroClinix. Du behöver endast välja dosering och kvantitet för att sedan fortsätta till de medicinska frågorna. Där kommer du att behöva att fylla i de medicinska uppgifter som är relevanta för behandlingen. Formuläret kommer sedan att granskas av en läkare och du får ett recept utskrivet. Alternativt kan du köpa Levitras generiska version, Vardenafil, som är billigare och också tillgänglig hos oss.

När du beställer Levitra eller Vardenafil från euroClinix ges du flera olika betalningsalternativ att välja mellan. Du kan betala med Klarna faktura, Klarna konto, banköverföring, kortbetalning eller bankgiro.

Är Levitra receptfritt och är det lagligt att köpa det online?

Levitra är ett receptbelagt läkemedel. Det är alltså inte lagligt att köpa Levitra utan recept, varken på ett fysiskt apotek eller på nätet, i Sverige eller i andra länder.

När du beställer läkemedel mot erektil dysfunktion från vårt certifierade apotek kan du vara säker på att du får ett genuint läkemedel utskrivet av legitimerade läkare.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Levitra 10 mg

Vad är Levitra?
Levitra slappnar av muskler som finns i blodkärlens väggar och ökar blodflödet till vissa delar av kroppen.

Levitra används för att behandla erektil dysfunktion (impotens).

Levitra kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinguide.

Varningar
Att ta Levitra tillsammans med vissa andra läkemedel kan orsaka en plötslig och allvarlig sänkning av blodtrycket. Ta inte vardenafil om du också tar riociguat (Adempas) eller ett nitratläkemedel som nitroglycerin.

Ta inte Levitra om du också använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärtor eller hjärtproblem, inklusive nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat och vissa fritidsdroger som “poppers”. Att ta Levitra tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka en plötslig och allvarlig sänkning av blodtrycket.

Kontakta din läkare eller sök akut läkarvård om din erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. En långvarig erektion (priapism) kan skada penis.

Sluta använda Levitra och få akut medicinsk hjälp om du har plötslig synförlust.

Under sexuell aktivitet, om du blir yr eller illamående, eller har smärta, domningar eller stickningar i bröstet, armarna, nacken eller käken, sluta och ring din läkare omedelbart. Du kan ha en allvarlig biverkning.

Innan du tar detta läkemedel
Du ska inte använda Levitra om du är allergisk mot vardenafil, eller om du tar andra läkemedel för att behandla pulmonell arteriell hypertoni, såsom riociguat (Adempas).

Levitra är inte godkänt för män yngre än 18 år.

Ta inte vardenafil om du också använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärtor eller hjärtproblem. Detta inkluderar nitroglycerin, isosorbiddinitrat och isosorbidmononitrat. Nitrater finns också i vissa fritidsdroger som amylnitrat eller nitrit (“poppers”). Att ta Levitra tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka en plötslig och allvarlig sänkning av blodtrycket.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

hjärtsjukdomar, hjärtrytmproblem;

hjärtinfarkt, stroke eller kronisk hjärtsvikt;

långt QT-syndrom (hos dig eller en familjemedlem);

högt eller lågt blodtryck;

anfall;

leversjukdom, njursjukdom (eller om du är i dialys);

en blodcellssjukdom såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi;

en blödningsstörning såsom hemofili;

ett magsår;

hörsel- eller synproblem, synförlust;

en ögonsjukdom såsom retinitis pigmentosa (ett ärftligt tillstånd i ögat);

en fysisk deformitet av penis (såsom Peyronies sjukdom); eller

om du har blivit tillsagd att du inte ska ha samlag av hälsoskäl.

Levitra kan minska blodflödet till synnerven i ögat, vilket kan orsaka plötslig synförlust. Detta har inträffat hos ett litet antal personer, av vilka de flesta också hade hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol eller vissa redan existerande ögonproblem, och hos de som rökte eller var över 50 år. Det är inte klart om vardenafil är den faktiska orsaken till synförlust.

Levitra är inte avsett för kvinnor, och effekterna av detta läkemedel under graviditet eller ammande kvinnor är okända.

Hur ska jag ta Levitra?
Ta Levitra exakt som din läkare har ordinerat. Följ alla anvisningar på din receptetikett och läs alla medicinguider eller instruktionsblad.

Tabletterna kan tas med eller utan mat.

Levitra tas endast vid behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Läkemedlet kan hjälpa till att uppnå erektion när sexuell stimulans inträffar. En erektion uppstår inte bara genom att ta ett piller.

Kontakta din läkare eller sök akut läkarvård om din erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. En långvarig erektion (priapism) kan skada penis.

Staxyn (vardenafil sönderfallande tabletter) ska inte användas i stället för Levitra (vanliga vardenafil tabletter). Undvik medicineringsfel genom att endast använda den form och styrka som din läkare ordinerar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Om du får medicinsk vård för hjärtproblem, berätta för dina vårdgivare när du senast tog vardenafil.

Doseringsinformation
Vanlig vuxendos för erektil dysfunktion:

-Startdos: 10 mg oralt en gång om dagen, efter behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Öka till 20 mg eller minska till 5 mg baserat på effekt och tolerabilitet.
-Maximal dos: 20 mg en gång dagligen

Patienter på stabil alfablockerare:
-Startdos: 5 mg oralt en gång dagligen

Kommentarer:
-Sexuell stimulering krävs för ett svar på behandlingen.
-Ett tidsintervall mellan dosering bör beaktas vid administrering av detta läkemedel samtidigt med alfa-blockerare.

Användning: Erektil dysfunktion

Vanlig geriatrisk dos för erektil dysfunktion:

65 år eller äldre:
-Startdos: 5 mg oralt en gång om dagen, efter behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet

Kommentarer: Sexuell stimulering krävs för ett svar på behandlingen.

Användning: Erektil dysfunktion

Detaljerad Levitra doseringsinformation

Vad händer om jag missar en dos?
Eftersom Levitra används vid behov är det inte troligt att du har ett doseringsschema.

Ta inte detta läkemedel mer än en gång om dagen. Låt det gå 24 timmar mellan doserna.

Vad händer om jag överdoserar?
Sök akut läkarvård eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222.

Vad ska man undvika
Grapefrukt kan interagera med vardenafil och leda till oönskade biverkningar. Undvik att använda grapefruktprodukter.

Att dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av vardenafil.

Använd inte något annat läkemedel för att behandla impotens om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Levitra biverkningar
Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Levitra: nässelfeber; svårt att andas; svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Sluta ta Levitra och få akut medicinsk hjälp om du har:

hjärtinfarktsymtom – bröstsmärta eller tryck, smärta som sprider sig till din käke eller axel, illamående, svettning;

synförändringar eller plötslig synförlust; eller

erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar (förlängd erektion kan skada penis).

Sluta använda detta läkemedel och ring din läkare omedelbart om du har:

ringningar i öronen eller plötslig hörselnedsättning;

oregelbunden hjärtrytm;

svullnad i dina händer, vrister eller fötter;

andnöd;

en yr i huvudet, som om du kanske svimmar;

penis erektion som är smärtsam eller varar i 4 timmar eller längre; eller

anfall (kramper).

Vanliga Levitra-biverkningar kan inkludera:

rodnad (värme, rodnad eller stickningar);

täppt näsa, smärta i bihålorna;

huvudvärk, yrsel;

orolig mage; eller

ryggont.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Levitra biverkningar (mer detaljer)

Vilka andra droger påverkar Levitra?
Ta inte Levitra med liknande mediciner som avanafil (Stendra), sildenafil (Viagra) eller tadalafil (Cialis). Berätta för din läkare om alla andra mediciner du använder för erektil dysfunktion.

Berätta för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

ett antibiotikum – klaritromycin, erytromycin;

svampdödande medicin – itrakonazol, ketokonazol;

läkemedel för att behandla högt blodtryck eller en prostatasjukdom – alfuzosin, doxazosin, prazosin, silodosin, terazosin, tamsulosin;

hjärtrytmmedicin – amiodaron, dronedaron, prokainamid, kinidin, sotalol; eller

HIV/AIDS-medicin – atazanavir, indinavir, ritonavir, saquinavir och andra

Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,Köp Levitra 10 mg,vKöp Levitra 10 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

  Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart