Köp Arimidex 1 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Arimidex 1 mg

Description

köpa Arimidex 1mg 28 flipkart online

ARIMIDEX 1 mg är en receptbelagd hormonbehandling som hjälper till att bekämpa bröstcancer genom att sänka mängden östrogen i kroppen. ARIMIDEX är en selektiv, icke-steroid aromatasinhibitor, som signifikant sänker koncentrationen av östradiol (östrogen) i serum utan att störa bildningen av binjurekortikosteroider eller aldosteron.

Det är FDA-godkänt för följande tre villkor:

Som en adjuvansbehandling för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer
För den första behandlingen av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv eller hormonreceptor-okänt lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer
För behandling av postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som har utvecklats efter behandling med tamoxifen
Är Arimidex 1 mg 28 flikar rätt för dig?

Om du har diagnostiserats med hormonreceptorpositiv (HR +) tidig bröstcancer, kan du och din läkare diskutera behandlingsalternativ för att minska risken för återfall. Endast din läkare kan bestämma om ARIMIDEX är rätt för dig.

Viktig säkerhetsinformation om Arimidex 1 mg 28 flikar

Recept ARIMIDEX är endast för kvinnor efter menopaus. Arimidex 1 mg 28 flikar bör inte tas om du är gravid eftersom det kan skada ditt ofödda barn. Ta inte ARIMIDEX om du är allergisk mot något av dess ingredienser
Baserat på information från en studie på patienter med tidig bröstcancer kan kvinnor med en historia av blockeringar i hjärtsjärtar (ischemisk hjärtsjukdom) som tar Arimidex 1 mg 28 flikar ha en liten ökning av denna typ av hjärtsjukdom jämfört med liknande patienter som tar tamoxifen
Arimidex 1 mg 28 flikar kan orsaka benmjukning / försvagning (osteoporos) vilket ökar risken för sprickor. I en klinisk studie på tidig bröstcancer fanns fler frakturer (inklusive sprickor i ryggraden, höften och handleden) med ARIMIDEX (10%) än med tamoxifen (7%) köpa Arimidex 1mg 28 flipkart online

I en klinisk studie på tidig bröstcancer hade vissa patienter som tog ARIMIDEX en ökning av kolesterol. Hudreaktioner, allergiska reaktioner och förändringar i blodprover av leverfunktion har också rapporterats
I den tidiga kliniska prövningen av bröstcancer inkluderar de vanligaste biverkningarna som observerats med ARIMIDEX värmevallningar, gemensamma symtom (inklusive artrit och artralgi), svaghet, humörförändringar, smärta, ryggsmärta, ont i halsen, illamående och kräkningar, utslag, depression, högt blodtryck, osteoporos, sprickor, svullnad i armar / ben, sömnlöshet och huvudvärk köpa Arimidex 1mg 28 flipkart online
I avancerade studier av bröstcancer inkluderar de vanligaste biverkningarna som ses med ARIMIDEX kontra tamoxifen värmevallningar, illamående, minskad energi och svaghet, smärta, ryggsmärta, huvudvärk, bensmärta, ökad hosta, andnöd, ont i halsen och svullnad i armar och ben. Ledsmärta / stelhet har rapporterats i samband med användning av ARIMIDEX
ARIMIDEX ska inte tas med tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar
Godkända användningar för Arimidex 1 mg 28 flikar

ARIMIDEX är godkänt för adjuvansbehandling (behandling efter operation med eller utan strålning) av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer.

ARIMIDEX är godkänt för initial behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv eller hormonreceptor okänd lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer och för behandling av postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som har utvecklats efter behandling med tamoxifen. Patienter med hormonreceptor-negativ sjukdom och patienter som inte tidigare svarade på tamoxifen-behandling svarade sällan på Arimidex 1 mg 28 flikar.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Arimidex 1 mg

Arimidex

Arimidex (kemiskt namn: anastrozol) är en aromatashämmare som används för att behandla alla stadier av hormonreceptorpositiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer: https://give.breastcancer.org/give/294499/#!/donation/checkout?c_src=clipboard&c_src2=text-link

Avsnitt
Hur Arimidex fungerar
Är Arimidex rätt för dig?
Vad du kan förvänta dig under behandling med Arimidex
Arimidex biverkningar
Betalar för Arimidex
Arimidex (kemiskt namn: anastrozol) är en aromatashämmare som används:

för att minska risken för att hormonreceptorpositiv, tidigt stadium av bröstcancer kommer tillbaka (återkommande) hos postmenopausala kvinnor efter operation

som en första behandling för hormonreceptorpositiv bröstcancer i framskridet stadium hos postmenopausala kvinnor

att behandla bröstcancer i framskridet stadium som har
odlas efter tamoxifenbehandling hos postmenopausala kvinnor

Det är viktigt att veta att Arimidex inte ska tas samtidigt som tamoxifen.

 

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer: https://give.breastcancer.org/give/294499/#!/donation/checkout?c_src=clipboard&c_src2=text-link

Hur Arimidex fungerar
Arimidex verkar genom att blockera enzymet aromatas, som förvandlar hormonet androgen till små mängder östrogen i kroppen. Detta innebär att mindre östrogen är tillgängligt för att stimulera tillväxten eller hormonreceptorpositiva bröstcancerceller.

Arimidex fungerar inte på hormonreceptornegativ bröstcancer.

Är Arimidex rätt för dig?
Arimidex används för att behandla postmenopausala kvinnor som diagnostiserats med antingen hormonreceptorpositiv bröstcancer i ett tidigt eller långt framskridet stadium.

Arimidex används inte vanligtvis för att behandla kvinnor före klimakteriet.

Du ska inte ta Arimidex om du ammar, är gravid, försöker bli gravid eller om det finns någon chans att du kan vara gravid. Arimidex kan orsaka skador på embryon som utvecklas. Du bör använda en effektiv icke-hormonell typ av preventivmedel medan du tar Arimidex. Fråga din läkare vilken typ av icke-hormonell preventivmedel som skulle vara bäst för dig. Du bör använda preventivmedlet i minst tre veckor efter din sista dos av Arimidex.

 

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer: https://give.breastcancer.org/give/294499/#!/donation/checkout?c_src=clipboard&c_src2=text-link

Vad du kan förvänta dig under behandling med Arimidex
Arimidex är ett piller som tas en gång om dagen. Det finns som ett generiskt läkemedel.

I de flesta fall skulle en postmenopausal kvinna som diagnostiserats med hormonreceptorpositiv bröstcancer i tidigt stadium ta Arimidex i fem år efter operationen för att minska risken för återfall. Efter det, om bröstcancer hade hittats i lymfkörtlarna, kallad nodpositiv sjukdom, skulle en kvinna ta Arimidex eller annan aromatashämmare i ytterligare fem år, för totalt 10 års hormonbehandlingsbehandling. Läkare kallar att ta hormonbehandling i 10 år efter operationen förlängd adjuvant hormonbehandling.

Forskare studerar om att ta Arimidex i mindre än fem år till efter de första fem åren ger samma fördelar som att ta Arimidex i fem år till.

Om du har diagnostiserats med hormonreceptorpositiv bröstcancer i framskridet stadium, fortsätter du att ta Arimidex så länge du får nytta av läkemedlet.

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer: https://give.breastcancer.org/give/294499/#!/donation/checkout?c_src=clipboard&c_src2=text-link

Arimidex biverkningar
Liksom nästan alla läkemedel mot bröstcancer kan Arimidex orsaka biverkningar, vissa av dem allvarliga.

De vanligaste biverkningarna av Arimidex är:

värmevallningar
svaghet
artrit

ledvärk
öm hals
högt blodtryck
depression
illamående
kräkningar
utslag
osteoporos
brutna ben

ryggont
sömnlöshet
huvudvärk
svullnad av underbenen eller händerna
Andra allvarliga biverkningar Arimidex kan orsaka inkluderar:

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer:

Hjärtproblem: Hos kvinnor med redan existerande hjärtproblem orsakade av förträngda hjärtartärer ökade Arimidex risken för hjärtproblem. Om du har hjärtsjukdom kommer du och din läkare att väga riskerna och fördelarna med Arimidex för dig.

Benförlust: Eftersom Arimidex sänker mängden östrogen i kroppen, når mindre östrogen benceller, vilket kan leda till benförtunning och försvagning och en högre risk än genomsnittet att bryta ett ben. Om du har diagnostiserats med osteopeni eller osteoporos, kan din läkare rekommendera att du tar ett annat hormonbehandlingsläkemedel, såsom tamoxifen, snarare än Arimidex. Din läkare kommer sannolikt också att övervaka din bentäthet medan du tar Arimidex.

Högt kolesterol: I vissa fall kan Arimidex öka dina blodkolesterolnivåer. Om du har högt kolesterol, kommer din läkare sannolikt att övervaka dina kolesterolnivåer medan du tar Arimidex.

Forskning tyder på att upp till hälften av kvinnorna som ordinerats Arimidex eller annan medicin för hormonbehandling slutar ta medicinen tidigt, i många fall på grund av besvärande eller smärtsamma biverkningar. Ändå är det mycket viktigt att veta att att ta hormonbehandling under den föreskrivna tiden kan minska risken för återfall med 50 % och kan minska risken att dö i bröstcancer med cirka 30 %.

Om du får problematiska biverkningar av att ta Arimidex eller annat läkemedel för hormonbehandling, tala med din läkare omedelbart. Det finns steg du kan vidta för att lindra några av de vanligaste biverkningarna:

läkemedel har visat sig minska antalet och svårighetsgraden av värmevallningar

komplementära och alternativa terapier, såsom akupunktur och mindfulness-meditation, har visat sig lindra smärta, inklusive ledvärk

träning har visat sig lindra ledvärk och öka bentätheten

Du kanske också kan byta till ett annat hormonbehandlingsläkemedel eller ta en annan dos.

 

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer: https://give.breastcancer.org/give/294499/#!/donation/checkout?c_src=clipboard&c_src2=text-link

Betalar för Arimidex
Om din läkare ordinerar Arimidex eller generiskt anastrozol och du har problem med att betala för det eller få det täckt av försäkringen, kan Arimidex Patient Direct-programmet kanske hjälpa dig.

Läs mer om att betala för din vård, inklusive information om ytterligare typer av ekonomiskt stöd och kostnadssänkande tips.

Referenser

Arimidex (anastrozol) förskrivningsinformation. ANI Pharmaceuticals, Inc. USA. Tillgänglig på: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=acbfaaa9-503c-4691-9828-76a7146ed6de&type=display
— Senast uppdaterad den 13 januari 2022, 08:09

Mer från detta ämne
Arimidex
Aromasin
Femara
Tamoxifen
Evista
Fareston

Denna information tillhandahålls av Breastcancer.org.
Donera för att stödja gratis resurser och programmering för personer som drabbats av bröstcancer

Används

Anastrozol används för att behandla bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. En del bröstcancer görs att växa snabbare av ett naturligt hormon som kallas östrogen. Anastrozol minskar mängden östrogen som kroppen tillverkar och hjälper till att bromsa eller vända tillväxten av dessa bröstcancer.

Hur du använder Arimidex 1 mg tablett aromatashämmare
Läs patientinformationsbroschyren om den finns tillgänglig från din apotekspersonal innan du börjar ta anastrozol och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis en gång om dagen.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Öka inte din dos eller använd inte detta läkemedel oftare eller längre än föreskrivet. Ditt tillstånd kommer inte att förbättras snabbare och din risk för allvarliga biverkningar ökar.

Eftersom detta läkemedel kan absorberas genom huden och lungorna och kan skada ett ofött barn, bör kvinnor som är gravida eller som kan bli gravida inte hantera denna medicin eller andas damm från tabletterna.

Viktig säkerhetsinformation om ARIMIDEX

Receptbelagt ARIMIDEX är endast för postmenopausala kvinnor. ARIMIDEX ska inte tas om du är gravid eftersom det kan skada ditt ofödda barn. Ta inte ARIMIDEX om du är allergisk mot något av dess ingredienser
Baserat på information från en studie på patienter med tidig bröstcancer, kan kvinnor med en historia av blockeringar i hjärtartärerna (ischemisk hjärtsjukdom) som tar ARIMIDEX få en liten ökning av denna typ av hjärtsjukdom jämfört med liknande patienter som tar tamoxifen
ARIMIDEX kan orsaka benuppmjukning/-försvagning (benskörhet) vilket ökar risken för frakturer. I en klinisk studie på tidig bröstcancer förekom fler frakturer (inklusive frakturer i ryggraden, höften och handleden) med ARIMIDEX (10 %) än med tamoxifen (7 %)
I en klinisk studie av tidig bröstcancer hade vissa patienter som tog ARIMIDEX en ökning av kolesterol. Hudreaktioner, allergiska reaktioner och förändringar i blodprover av leverfunktion har också rapporterats
I den tidiga kliniska prövningen av bröstcancer var de vanligaste biverkningarna som setts med ARIMIDEX värmevallningar, ledsymtom (inklusive artrit och artralgi), svaghet, humörförändringar, smärta, ryggsmärtor, ont i halsen, illamående och kräkningar, hudutslag, depression, högt blodtryck, osteoporos, frakturer, svullnad av armar/ben, sömnlöshet och huvudvärk
I avancerade bröstcancerstudier är de vanligaste biverkningarna som ses med ARIMIDEX jämfört med tamoxifen värmevallningar, illamående, minskad energi och svaghet, smärta, ryggsmärtor, huvudvärk, skelettsmärta, ökad hosta, andfåddhet, ont i halsen och svullnad av armar och ben. Ledsmärta/stelhet har rapporterats i samband med användning av ARIMIDEX
ARIMIDEX ska inte tas med tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar
Godkänd användning för ARIMIDEX
ARIMIDEX är godkänt för adjuvant behandling (behandling efter operation med eller utan strålning) av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer.

ARIMIDEX är godkänt för initial behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv eller hormonreceptorokänd lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer och för behandling av postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som har utvecklats efter behandling med tamoxifen. Patienter med hormonreceptornegativ sjukdom och patienter som inte tidigare svarat på tamoxifenbehandling svarade sällan på ARIMIDEX.

För mer information, kontakta din läkare. Se fullständig förskrivningsinformation.

Du uppmuntras att rapportera negativa biverkningar av receptbelagda läkemedel till FDA. Besök www.FDA.gov/medwatch eller ring 1-800-FDA-1088.

US FlagDenna webbplats är endast avsedd för amerikanska konsumenter.

Informationen på denna webbplats bör inte ersätta att prata med din läkare eller sjukvårdspersonal. Om du har några frågor om ditt tillstånd, eller om du vill ha mer information om ARIMIDEX, tala med din läkare eller apotekspersonal. Endast du och din sjukvårdspersonal kan avgöra om ARIMIDEX är rätt för dig.

Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,Köp Arimidex 1 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart