Surgeon readies ketamine injection.Dela på Pinterest
boonchai wedmakawand/Getty Images

Ketamin (Ketalar) är ett dissociativt bedövningsmedel. Läkare använder det för att framkalla allmän anestesi för medicinska ingrepp som inte kräver muskelavslappning.

Generell anestesi betecknar ett sömnliknande tillstånd, medan dissociativ hänvisar till effekten av att känna sig frånkopplad.

Ketamin kan producera hallucinationer på liknande sätt som andra droger som LSD och PCP, eller ängladamm. Hallucinationer är förvrängda uppfattningar av ljud och syner.

Läs mer om disassociation här.