Apotekets viktiga roller

Apotekare spelar en viktig roll för att hjälpa människor att få bästa resultat av sina mediciner.
Apotekare är läkemedelsexperter som förbättrar patientvården och främjar välbefinnande. Du kommer att använda din yrkeskunskap som farmaceut för att förbereda och expediera recept, säkerställa att mediciner och doser är korrekta, förhindra skadliga läkemedelsinteraktioner och ge patienter råd om säker och lämplig användning av deras mediciner. Som farmaceut kommer du att ha unik och specialiserad expertis om läkemedels sammansättning, inklusive deras kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper, samt deras tillverkning och användning. Andra sjukvårdspersonal kommer att förlita sig på att du väljer och administrerar mediciner som ger de bästa resultaten och livskvaliteten för en viss patient. Som farmaceut kan du förbereda personliga mediciner, delta i patientrundor på sjukhuset, minska spridningen av infektioner, bedriva forskning eller kliniska prövningar, eller fokusera på en specifik patientpopulation eller sjukdomstillstånd (t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar, astma, HIV) och smärtbehandling). Var farmaceut och hjälp människor att leva bättre och hälsosammare liv!
Apotekare bär vita rockar och många hattar
Det finns mer med farmaceuter än du tror. Förutom att vara på ditt lokala apotek, är vi i framkanten av alla aspekter av vården och hjälper till att säkerställa bättre resultat för dig och din familj.

Apotekare spelar en viktig roll för att hjälpa människor att få bästa resultat av sina mediciner.
Apotekare är läkemedelsexperter som förbättrar patientvården och främjar välbefinnande. Du kommer att använda din yrkeskunskap som farmaceut för att förbereda och expediera recept, säkerställa att mediciner och doser är korrekta, förhindra skadliga läkemedelsinteraktioner och ge patienter råd om säker och lämplig användning av deras mediciner. Som farmaceut kommer du att ha unik och specialiserad expertis om läkemedels sammansättning, inklusive deras kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper, samt deras tillverkning och användning. Andra sjukvårdspersonal kommer att förlita sig på att du väljer och administrerar mediciner som ger de bästa resultaten och livskvaliteten för en viss patient. Som farmaceut kan du förbereda personliga mediciner, delta i patientrundor på sjukhuset, minska spridningen av infektioner, bedriva forskning eller kliniska prövningar, eller fokusera på en specifik patientpopulation eller sjukdomstillstånd (t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar, astma, HIV) och smärtbehandling). Var farmaceut och hjälp människor att leva bättre och hälsosammare liv!
Apotekare bär vita rockar och många hattar
Det finns mer med farmaceuter än du tror. Förutom att vara på ditt lokala apotek, är vi i framkanten av alla aspekter av vården – och hjälper till att säkerställa bättre resultat för dig och din familj.

 

Apotekare hjälper människor att leva hälsosammare och bättre liv.

Apotekares dagliga verksamhet

Apotekare använder sin medicinexpertis för att behandla patienter, samarbeta med annan vårdpersonal, främja befolkningens hälsa och hantera apotekssystem. Nedan finns exempel på vanliga aktiviteter som farmaceuter utför dagligen. Apotekare som arbetar i specialiserad praktik eller andra miljöer kan utföra andra eller ytterligare aktiviteter.

Patientvård

Samla information om en patients hälsa, sociala historia och mediciner inklusive recept, receptfria (OTC) mediciner, örtprodukter och kosttillskott.
Bedöm en patients hälsa, mediciner, riskfaktorer, hälsokompetens och tillgång till mediciner och annan vård.
Hjälp patienter att säkert välja receptfria läkemedel, örtprodukter och kosttillskott.
Utveckla en behandlingsplan för medicinering i samarbete med annan vårdpersonal, patienten och vårdgivare.
Förbered och dispensera recept, se till att medicinerna och doserna är korrekta och säkra.
Identifiera och förhindra skadliga läkemedelsinteraktioner med andra mediciner, livsmedel, vitaminer, kosttillskott eller hälsotillstånd.
Utbilda patienter och vårdgivare om lämplig användning av mediciner, biverkningar, doser, korrekt medicinförvaring och drogfria behandlingar (t.ex. träning).
Övervaka en patients svar på en medicinbehandlingsplan och rekommendera justeringar vid behov.
Använd punkt-of-caretest för att bedöma en patients hälsostatus (t.ex. tester för influensa, streptokocker, covid-19).
Administrera immuniseringar för tillstånd som kan förebyggas med vaccin (t.ex. influensaskott).
Tillhandahålla friskvårdstjänster, såsom rökavvänjning och blodtrycksövervakning.
Hjälp patienter att på ett säkert sätt minska eller eliminera akut (kortvarig) och kronisk (långvarig) smärta, och minimera risken för biverkningar, beroende och överdosering.
Läkemedelskompetens och befolkningens hälsa

Använd och dela expertis om vad kroppen gör med ett läkemedel (farmakokinetik*) och hur läkemedel påverkar kroppen (farmakodynamik*).
Tillämpa kunskap om hur gener påverkar en persons svar på mediciner för att utveckla och välja läkemedel och doser som är skräddarsydda för en patients genetiska sammansättning (farmakogenomik*).
Rådgiva andra hälso- och sjukvårdspersonal och intressenter i en mängd olika medicineringsfrågor.
Utveckla policyer för vilka mediciner, behandlingar och produkter som bäst tjänar hälsointressena för en patientpopulation i en viss miljö (t.ex. sjukhus).
Håll dig uppdaterad om nya mediciner på marknaden, relaterade produkter (t.ex. digitala hälsoapparater) och förändringar av hälsovårdssystem.
Övervaka eller implementera system för att förhindra medicineringsfel och förbättra patientresultaten.
Beställ, övervaka, tolka och verifiera labb- och testresultat för olika hälsotillstånd.
Främja lämplig användning av antibiotika för att stoppa spridningen av en sjukdom hos en patient eller befolkning (*antibiotikaförvaltning).
Apoteksförvaltning

Utveckla och underhålla apoteksrutiner, protokoll, inventeringar och katastrofberedskapsplaner för att säkerställa att patienter har tillgång till rätt mediciner vid rätt tidpunkt.
Identifiera de mest prisvärda medicinalternativen baserat på en patients hälsovård eller försäkringsplan.
Föra permanent register över alla läkemedelsbehandlingsplaner för att förbättra patientvården över tid, mäta resultat och arbetsbelastning och uppfylla dokumentationskrav för apoteket.
Undervisa och handleda farmaceuterstudenter och apoteksinvånare för att förbättra deras kunskaper, färdigheter och förståelse för yrket.
Övervaka, utbilda och samordna verksamheten hos apotekstekniker och annan stödpersonal.
* Se Apoteksordlistan för en mer detaljerad beskrivning av dessa termer.

Apotekare är läkare

Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,Apotekets viktiga roller,

Main Menu